Miljødebat

Debatten om havmiljøet

Levende Havs hjemmeside er domineret af fiskeri og dertil relaterede emner, men Levende Hav er jo først og fremmest en forening til fremme af et godt havmiljø. Under andre afsnit og enkeltsager finder man også havmiljørelaterede emner og anbefalinger, men herunder artikler, høringssvar, anmodninger og redegørelser og andet som ikke direkte falder ind under de andre emner.