Levende Hav

Archive for Miljødebat 2007

Brovanvid.

Pressemeddelelse fra formand for Levende Hav, Knud Andersen.

Brovanvid!

Direktører og borgmestre udtaler sig groft uforsvarligt!

Nu jappes der igen om Femernbro og en Kattegatbro. Der skal være balance i trafikken. Der må ikke opstå kødannelser på motorvejene. Først vejdirektøren for nogle dage siden og nu flere jyske borgmestre og politikere.

Disse højt placerede og højt lønnede mennesker udtaler sig som om, at Verden ikke stod over for et rædselsscenario, som vi for vore børnebørns skyld har pligt til at afværge. Heri ligger også, at det er groft uansvarligt at tale for en udvidelse af biltrafikken. Den skal reduceres og omlægges til energisvag offentlig trafik. Alt andet er uforsvarligt! Det er også ondt, for det er uden tanke på miljøet og dermed de alvorlige konsekvenser for vore efterkommeres liv og naturen i øvrigt.
Jeg undrer mig over, hvad der foregår i disse menneskes hjerner. Hvor har de parkeret deres viden om klimatruslen? Er højtuddannede mennesker ikke i stand til at anlægge en helhedssynsvinkel? Det er sølle med dem, men denne mangel på helhedstankeevne kommer til at ramme os alle.

Hvad har Levende Hav mod broer?

Allerede, da Levende Hav kun var et ”miljøinitiativ” omring fiskekutteren Anton, kastede vi os ud i kampen mod Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Vi frygtede dengang negative konsekvenser for Østersøens havmiljø, og det er der også grund til, når det gælder de to broidéer, som er på tale nu. Men også den gang frygtede vi det forventede ”trafikspring”, som også blev resultatet af særlig Storebæltsbroen. Drivhuseffekten rammer i høj grad havmiljøet – det levende hav! Havet omkring Danmark, som vi så smukt synger om, er godt i gang med at dø. Lad os gøre noget ved det og lad os kreativt finde på fornuftige alternativer. Livet bliver ikke kvalitativt bedre, fordi det hele skal gå så stærkt. Hvad med lidt livsvisdom? – I folkets ledere! Skam jer!

Trafikale alternativer

I stedet for at fable om at ødelægge en masse natur så lad os flytte investeringerne, så de konsekvent tilgodeser energisvage transportformer og lad os fordyre omkostningerne ved bilkørsel og billiggøre den offentlige transport. Der er virkelig et behov for, at vi introducerer en kvalitetsreform på dét felt.

Landsforeningen Levende Hav ser gerne fornuftig skibstrafik, ligesom vi gerne ser vindmøller og bølgeenergianlæg til havs. Vi ser også gerne letløbende, men relativt langsomtgående passagerskibe sat i søen igen. I stedet for at bygge en Kattegatbro, så burde man genindføre natsejladsen mellem København – Ålborg og København – Århus. Hvorfor skal vi stejle frem og tilbage – i stedet for bør vi sejle. Hygge os i velindrettede saloner og bagefter gå til køjs for næste morgen vågne op udhvilede i den by og den del af landet, hvortil vi har et ærinde.

Kontakt på 86386418 eller 20487421, samt knud@levende-hav.dk

Posted in: Miljødebat, Miljødebat 2007

Leave a Comment (0) →

Iltsvind.

2007 bliver en katastrofe for livet i de danske farvande.

DFU skriver i dag, og vi skriver altså ikke august/september, men i starten af JUNI, at iltsvindet i 2007 ”risikerer, at blive af samme omfang som i 2002” det år hvor der blev målt det største iltsvind.

Alt for meget tyder desværre på at 2007 bliver det værste iltsvind i nyere tid.

Vi taler altid om de indre danske farvande, men i år kommer vi også til at tale om store områder op langs den jyske vestkyst. Vi har i hvert fald aldrig tidligere opserveret så mange alger i maj måned. Suppe og skum og lugten er ikke til at tage fejl af, de alger der blev liggende på stranden ligger nu som tørre flager overalt.

Ligeså sikkert som iltsvindet, dukker landbrugets topfolk og lejede skribenter op med alle tænkelige og utænkelige bortforklaringer, i forsøget at skyde et hvert angreb mod det danske landbrug i sænk. ”Vi har gjort det vi skulle og meget mere til”, ”det er fortidens synder”, ”det er ikke landbrugets skyld, men de varme, tørre og stille vejr”, ”det har regnet meget denne vinter” osv. osv. osv..

Men tilbagestår – ja det er varmt, men varme gør det ikke alene, alger skal ligesom alt andet liv på denne klode have næring. Og det har det moderne danske industrilandbrug givet algerne i sådanne mængder, at det dræber livet i havet.

Det er sandheden, sol, varme, regn og stille vejr hører naturen til og bortset fra den menneskeskabte globale opvarmning, så har vi mennesker kun lidt indflydelse på vejret.

Men vi kan, hvis vi vil, styre landbrugsproduktionen. Vi kan hvis vi vil ex. bringe produktionen af svin ned fra de 25 mio. om året til 10 mio. ca. det antal vi producerede før vi måtte i gang med at producerer de mange vandmiljøplaner, i et forsøg på at redde livet i havet.

Vi kan hvis vi vil, flytte de store produktioner væk fra de sandholdige jorde og vi kan i det hele taget, hvis vi vil producere landbrugsprodukter på en sådan måde, at naturen, havet og os mennesker ikke skal lide under det.

Det vil koste mange mia. på den korte bane, men da volumen produktionen kun giver et forholdsvist beskedent netto provenu, vil omlægningen af landbruget, på den lange bane give, bedre økonomi for landbruget og samfundet.

Fiskerne kommer i særlig grad til at lide med det store iltsvind der venter dem i 2007, som de har måttet holde for i nu mange år. Og det er ganske uretfærdigt for de fiskere som fisker efter de regler der gælder for et bæredygtigt fiskeri.

Det er løn som forskyldt for de store energislugende trawlere som med deres energifråds yder et forholdsvist stort bidrag af den CO2 som er skyld i den globale opvarmning og dermed er den danske fiskeripolitik medskyldig til det store iltsvind som rammer de danske farvande i 2007.

Når fiskerne og deres politiske støtter fortsat accepterer og støtter et fiskeri, som i bogstaveligste forstand misbruger 3-4 liter olie for at fange et kg fisk, som uden problemer kunne fanges med et olieforbrug på under en liter, så ligger de som de har redt.

Regeringen og Dansk Folkeparti skal i 2007 stilles til ansvar for det iltsvind som allerede nu i starten af juni måned i 2007 breder sig i de danske farvande.

Posted in: Miljødebat, Miljødebat 2007

Leave a Comment (0) →