Levende Hav

Iltsvind.

2007 bliver en katastrofe for livet i de danske farvande.

DFU skriver i dag, og vi skriver altså ikke august/september, men i starten af JUNI, at iltsvindet i 2007 ”risikerer, at blive af samme omfang som i 2002” det år hvor der blev målt det største iltsvind.

Alt for meget tyder desværre på at 2007 bliver det værste iltsvind i nyere tid.

Vi taler altid om de indre danske farvande, men i år kommer vi også til at tale om store områder op langs den jyske vestkyst. Vi har i hvert fald aldrig tidligere opserveret så mange alger i maj måned. Suppe og skum og lugten er ikke til at tage fejl af, de alger der blev liggende på stranden ligger nu som tørre flager overalt.

Ligeså sikkert som iltsvindet, dukker landbrugets topfolk og lejede skribenter op med alle tænkelige og utænkelige bortforklaringer, i forsøget at skyde et hvert angreb mod det danske landbrug i sænk. ”Vi har gjort det vi skulle og meget mere til”, ”det er fortidens synder”, ”det er ikke landbrugets skyld, men de varme, tørre og stille vejr”, ”det har regnet meget denne vinter” osv. osv. osv..

Men tilbagestår – ja det er varmt, men varme gør det ikke alene, alger skal ligesom alt andet liv på denne klode have næring. Og det har det moderne danske industrilandbrug givet algerne i sådanne mængder, at det dræber livet i havet.

Det er sandheden, sol, varme, regn og stille vejr hører naturen til og bortset fra den menneskeskabte globale opvarmning, så har vi mennesker kun lidt indflydelse på vejret.

Men vi kan, hvis vi vil, styre landbrugsproduktionen. Vi kan hvis vi vil ex. bringe produktionen af svin ned fra de 25 mio. om året til 10 mio. ca. det antal vi producerede før vi måtte i gang med at producerer de mange vandmiljøplaner, i et forsøg på at redde livet i havet.

Vi kan hvis vi vil, flytte de store produktioner væk fra de sandholdige jorde og vi kan i det hele taget, hvis vi vil producere landbrugsprodukter på en sådan måde, at naturen, havet og os mennesker ikke skal lide under det.

Det vil koste mange mia. på den korte bane, men da volumen produktionen kun giver et forholdsvist beskedent netto provenu, vil omlægningen af landbruget, på den lange bane give, bedre økonomi for landbruget og samfundet.

Fiskerne kommer i særlig grad til at lide med det store iltsvind der venter dem i 2007, som de har måttet holde for i nu mange år. Og det er ganske uretfærdigt for de fiskere som fisker efter de regler der gælder for et bæredygtigt fiskeri.

Det er løn som forskyldt for de store energislugende trawlere som med deres energifråds yder et forholdsvist stort bidrag af den CO2 som er skyld i den globale opvarmning og dermed er den danske fiskeripolitik medskyldig til det store iltsvind som rammer de danske farvande i 2007.

Når fiskerne og deres politiske støtter fortsat accepterer og støtter et fiskeri, som i bogstaveligste forstand misbruger 3-4 liter olie for at fange et kg fisk, som uden problemer kunne fanges med et olieforbrug på under en liter, så ligger de som de har redt.

Regeringen og Dansk Folkeparti skal i 2007 stilles til ansvar for det iltsvind som allerede nu i starten af juni måned i 2007 breder sig i de danske farvande.

Posted in: Miljødebat, Miljødebat 2007

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment