Levende Hav

Archive for Miljødebat

Levende Hav indleder nu sin kampagne for Lokalt baseret, Naturskånsomt og Klimavenligt fiskeri

Kampagnen har været under forberedelse i et stykke tid og nu bruger Levende Hav fiskerimessen ”Dan Fish” i Ålborg fra den 9. til den 11. oktober til at skyde kampagnen i gang. Levende Hav er ikke vandt til at være ”inde i varmen”, så derfor har vi sikret os en udendørs stand ved indgangen til udstillingshallerne. Her vil Levende Hav vise sin udstilling om fiskeri og naturskånsomhed, samt uddele den nye folder. Desuden vil en havfrue vogte over vores initiativ til fordel for det naturskånsomme kystfiskeri og havmiljøet. Havfruerne i bronze, for der er både en stor og flere små, er fremstillet af kunstneren Jens Galschiøt, som Levende Hav har et frugtbart samarbejde med. Kampagnen er støttet af Miljøstyrelsens pulje for ”Grønne Ildsjæle”. 

Levende Havs initiativ er et indspil i debatten om kystfiskeriets fremtid i Danmark. Det naturskånsomme kystfiskeri har været under voldsom tilbagegang, siden det ny-liberalistiske omsættelige kvotesystem blev indført af den forrige regering. Helt som forudset har dette system ført til, at de store og pengestærke køber de små ud og fiskeriet med passive og naturskånsomme redskaber må vige for naturødelæggende og energifrådsende trawlfiskeri. Det tror vi ikke, at den danske borger virkelig ønsker. Derfor er titlen på vor nye folder da også: ”Borgeroplysning og forbruger inddragelse”. Situationen er nemlig den, at Danmarks Fiskeriforening og de store aktører inden for fiskesektoren for alt i verden ikke ønsker begrebet ”økologi” ind i fiskeriet. Tidligere så det endvidere ud til, at Danmarks Fiskeriforening var godt sammenspist med Fiskeridirektoratet. Den kommende tid vil vise, om det stadig er tilfældet.

Levende Hav spørger: Skal danske borgere og forbrugere ikke have mulighed for at kunne vælge fisk fra et lokalt baseret, naturskånsomt, samt klimavenligt fiskeri? Det mangler den nye fødevareminister at svare på.

Kampagnen vil løbe frem til næste sommer.  Foldere kan rekvireres hos Levende Havs formand, eller du kan se online udgaven her.

 

Bæredygtige fiskere

Her ses to af de danske fiskere, der støtter op om kampen for bæredygtigt fiskeri. Henholdsvis Max Christensen fra Vedbæk og Henrik Foldager fra Thyborøn

   

 

Posted in: DK Politik 2013, Kystfiskeri, Miljødebat 2013

Leave a Comment (0) →

Afrikas landbrug må ikke gå i fisk

Produktion af fødevarer forudsætter et marked, men markedsmekanismer kan også ødelægge produktionen af bæredygtige fødevarer. Her er fiskeriet et godt eksempel, og erfaringerne fra fiskeriet er værdifulde i den aktuelle diskussion om bæredygtig vækst i Afrikas fødevareproduktion.

Sidste år modtog fødevareministeren et åbent brev fra danske organisationer, herunder Landsforeningen Levende Hav, der arbejder for et kystnært og skånsomt fiskeri. Brevet kritiserede EU’s og Danmarks politik med fiskerikvoter. For at hindre overfiskeri har vi fiskekvoter, og disse kvoter blev i 2006 omsættelige. De kan købes og sælges.

Tab af havnemiljø

Konsekvensen er, at store fartøjer og kvoteselskaber opkøbte kvoterne, og spekulation i kvoter blev vigtigere end selve fiskeriet. Kvoterne blev hurtigt så dyre, at kun de store og deres banker kunne finansiere købet. Nu er kvoterne blevet samlet på få hænder, og bortset fra de fire store vestjyske fiskerihavne ligger de danske fiskerihavne næsten øde hen. I kølvandet fulgte tabet af levende havnemiljøer og tusinder af arbejdspladser i yderområderne, ligesom det også er blevet vanskeligere at skaffe skånsomt fiskede og dagfangede friske spisefisk.

Det er svært at ændre på denne koncentration, men nu er man allerede gået i gang med at finde ud af, hvordan fiskerisystemet kan blive mere bæredygtigt målt på både fisk og mennesker. I Island er man gået i gang med at føre 5 pct. af de omsættelige kvoter tilbage til kystfiskeriet. I Norge overvejer kommuner at tilbagekøbe kvoter til lokale fiskere, og i Danmark skal fødevareministeren nu præsentere en plan, som kan redde kystfiskeriet.

Handel med jord i Afrika

Udviklingsminister Christian Friis Bach kræver, at småbønderne i Afrika får individuel ejendomsret til deres jord. Et af ministerens argumenter er, at hvis småbønderne må forlade landbruget, vil skødet sikre dem penge for jorden. Han mener bl.a., at afvandring fra landbruget er nødvendig for at tiltrække investeringer og øge produktiviteten.

Men ligesom handlen med fiskekvoter blev vigtigere end fiskeriet, kan handlen med jord i Afrika blive vigtigere end produktionen af fødevarer.

Der investeres allerede voldsomt i Afrikas landbrugsjord. Investorerne er både mellemøstlige sheiker, danske bønder og kinesisk statskapitalisme. Diskussionen om landgrabbing er voldsom, selv om der har været færre afsluttede handler, end man frygtede for et par år siden.

Alt andet end mad

Øgede udenlandske landbrugsinvesteringer kunne være positive, men opgørelser viser, at kun 16 pct. af de seneste års investeringer har været i fødevareproduktion. Der investeres i bioenergi, og hvis det er fødevarer, går de i høj grad hjem til investorlande som Kina. Nogle køber kun jord i forventning om stigende jordpriser. Nogle vil fælde skov, andre gå på jagt. Det handler om alt muligt andet end mad.

Jo lettere jorden omsættes, des lettere får spekulanterne det. Risikoen er, at Afrika får gigantiske godsejere, mens presset på byerne bliver endnu større, og i forvejen vokser slummen i de afrikanske storbyer alt for hurtigt.

Afrikas bønder skal have rettigheder. Også rettigheder, der sikrer fælles ejerskab, for bønderne har brug for rettigheder over for et forældet høvdingesystem og kvindefjendske kulturer, men der må ikke gå fisk i Afrikas landbrug. Landbrug og fiskeri er for vigtige til markedssystemer, der sætter spekulation højere end bæredygtig fødevareproduktion.

Kurt Bertelsen Christensen, medstifter og forhenværende formand af Levende Hav

Se også læserbrevet på Jyllands Posten

Posted in: Dagens Nyheder, Enkeltsager, Miljødebat 2013, Nyheder

Leave a Comment (0) →

Opdateret: Ophæv fredningen af sæler

Hæv fredningen af sæler i danske farvande og åbn jagten på disse dyr

Sælen er et spændende dyr at se på i de danske farvande. Det er også spændende at se råvildtet i de danske skove og af og til også et krondyr. Langt de fleste har dog forståelse for, at vildtet i skovene jages. Hvis det ikke skete, vilde bestandene vokse sig for store og i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, gøre skade på marker og haver. Denne forståelse er ikke til stede, når det angår sælen. Den er udnævnt til en ”hellig ko”, der konsumerer betragtelige mængder fisk af lokale fiskebestande. Det værste er imidlertid, at den ødelægger fiskerimulighederne for netop det naturskånsomme kystfiskeri, som de fleste danskere og med dem Landsforeningen Levende Hav ønsker fremmet. Levende Hav har på møder rundt i landets fiskerihavne, samt gennem foreningens netværk fået indberetninger om, at dette kloge dyr målrettet æder fisken ud af garnene og ødelægger det dyre fiskegrej, som fiskerne har investeret i. Men ikke alene det. Det er tydeligt, at sælerne jager lokale fiskebestande fra sted til sted. En kystfisker sagde forleden: ”Man skulle tro, at sælerne har fået mobiltelefon”, fordi, når en fisker forsøger at flytte fiskeplads for at komme klar af sælerne, så dukker hurtigt en sæl op og dagen efter er der en hel flok, der tager for sig af retterne i fiskernes garn. Flere fiskere beretter, at de overvejer at opgive deres erhverv, hvis problemet fortsætter i det nuværende omfang.

Sælen behøver en fjende, der kan holde bestanden i en naturlig balance. Dette vil desuden antagelig sikre en sundere bestand, for ellers vil bestanden, når den bliver for stor, med års mellemrum rammes af voldsomme sygdomsepidemier.

Levende Hav vil derfor arbejde for, at der hurtigt indledes reguleret jagt på sæler. Lokale kystfiskere med jagttegn skal kunne udstyres med licens til at jagte sæl. Det skal dog ske på den betingelse, at dyret udnyttes til menneskeføde eller, hvis dette ikke er muligt, til dyrefoder.

Knud Andersen
formand
Landsforeningen Levende Hav

knud@levende-hav.dk
97895455 / 20487421

 

Ikke kun et lokalt problem

Problemer med voksende sælbestande, ses ikke kun i de danske farvande. Lignende tilstande viser sig bla. også ved Cape Cod, i Massachusetts. Her er regulering af sælbestanden ligeledes ikke er tilladt, selv på trods af dennes skadelige virkning på økosystemet. Se mere i nedenstående video.

 

Garnfisker haler garn ud for Rødvig på Stevns

Resultatet af sælernes aktivitet ses tydeligt. Dette er hverdag for garnfiskere på Nordsøen i vest til Christiansø

i Østersøen i øst.

Posted in: DK Politik 2012, DK Politik 2013, Kystfiskeri, Miljødebat 2013

Leave a Comment (0) →

Underskriftssamling: Mod EU-tilskud forbundet med overfiskeri

Der skal til oktober træffes beslutningen, om hvorvidt EU’s fiskeristøtte skal fortsætte som den har gjort de sidste 10 år, eller ej. Denne fiskeristøtte anses som værende en af de største årsager til overfiskeri.

Den britiske forening Marinet har startet en underskriftsamling. Hjælp med til at stoppe denne uhensigtsmæssige udnyttelse af marinmiljøet, giv din underskrift og vær med til at gøre en forskel.

 

October 2013 Decision on EU Fisheries Subsidies 

 

PLEASE watch our three-minute Film and  – We need One Million Signatures to influence President Barroso and the Fisheries Ministers!! 

In October the fate of Europe’s fish stocks and the future health of its seas will be decided with the EU decision on new fishing subsidies.  Intelligent subsidies will restore the stocks, the health of its seas, and the prosperity of its fishing industry.  But powerful voices are already calling for the continuation of those subsidies that for ten years have caused over-fishing and emptied our seas.  They are those which increase fishing capacity and make it profitable to continue fishing when it is clear that the stocks need time to recover: they include fuel-tax exemption, ‘modernisation’ and new-build subsidies.  Their supporters serve the short-term interests of influential sectors within  the fishing industry which will simply move their money into different businesses when the marine environment has been destroyed.

Join us in demanding the introduction of intelligent subsidies that will restore health to our seas, fish stocks and enduring prosperity for the fishing industry.  Please watch the film, sign the petition, and get your friends, families, colleagues and group members to do the same in support of this very important issue.

Thank You for our Shared Marine Environment!!

John Stansfield
MARINET
(The Marine Information Network of UK Friends of the Earth)

 

Du kan læse mere, samt give din underskrift her

Posted in: Dagens Nyheder, Enkeltsager, EU Politik 2013, Miljødebat 2013

Leave a Comment (0) →

Plasticaffald

Pressemeddelelse fra EU-kommissionen

And for your information, Potocnik spoke in parliament today and confirmed that the eu wide measures on plastic bags is in the ‘pipeline’ (= delayed for bizarre economic concerns) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-201_en.htm

Environment: What should we do about plastic waste? New Green Paper opens EU-wide reflection

European Commission

Press release

Brussels, 7 March 2013

Environment: What should we do about plastic waste? New Green Paper opens EU-wide reflection

Plastic has become an unavoidable material in our modern world. Plastics are versatile and durable, but this durability can make disposal problematic. A Green Paper published by the European Commission today aims to launch a structured discussion about how to make plastic products more sustainable throughout their life cycle and reduce the impact of plastic waste on the environment.

Environment Commissioner Janez Potočnik said: “Managing plastic waste is a major challenge in terms of environmental protection, but it’s also a huge opportunity for resource efficiency. In a circular economy where high recycling rates offer solutions to material scarcity, I believe plastic has a future. I invite all stakeholders to participate in this process of reflection on how to make plastic part of the solution rather than the problem.”

Once in the environment, particularly in the marine environment, plastic waste can persist for hundreds of years. Up to 10 million tons of litter, mostly plastic, end up in the world’s oceans and seas annually, turning them into the world’s biggest plastic dump.

Plastic is often perceived as a cheap and disposable material in our “throw-away” society, and recycling rates are low. Half of all plastic waste generated in Europe goes to landfill, which should be avoided as plastic can contain hazardous components and disposal can result in undesirable emissions and concentrated, polluting residues.

The Green Paper underlines the key role that plastic plays in many industrial processes and applications, and the potential economic gains of higher recycling rates. As the world population grows and natural resources become scarcer, recycling plastics will be an alternative to the exploitation of virgin resources. To speed this change, better framework conditions are needed to support eco-design and environmental innovation, with waste prevention and recycling factored in to the design of plastic products.

The particular challenges posed by plastic waste are not specifically addressed in EU waste legislation at present. Member States should favour prevention and recycling over other modes of disposal, as is the case for all waste streams referred to in theWaste Framework Directive, but clearly more is needed. The Green Paper aims to gather facts and views in order to assess the impacts of plastic waste and define a European strategy to mitigate them. Stakeholders are invited to contribute their views on whether, and how, existing legislation should be adapted to deal with plastic waste and promote re-use, recycling and recovery of plastic waste over landfilling. Views are also sought on the effectiveness of potential recycling targets, and of economic measures such as landfill bans, landfill taxes and pay-as-you-throw schemes. The Green Paper also asks how to improve the modular and chemical design of plastic to improve recyclability, how to reduce marine litter and whether there is a need to promote biodegradable plastics.

Next steps

The consultation, which includes 26 questions, will last until the beginning of June 2013. The result will feed into further policy action in 2014 as part of a broader waste policy review, which will look in particular at the existing targets for waste recovery and landfill as well as an ex-post evaluation of five directives covering various waste streams.

Background

Within a little more than one century plastic has become indispensable in modern engineering and construction for mass production of consumer goods. In only 50 years, world-wide plastic production has increased from 1.5 million tonnes per year in 1950 to 245 million tonnes in 2008, a trend that is expected to continue. The marine environment is particularly vulnerable to plastic waste. Plastic waste forms 80 % of the enormous waste patches in the Atlantic and the Pacific oceans, which cause sea species to suffer from entanglement or ingestion. The presence of plastic residues, even in the most remote areas of world seas and shores shows that there is a price to pay for the excess of plastic waste. Conventional plastic also contains a large number, and sometimes a large proportion of chemical additives which can be carcinogenic, provoke other toxic reactions or act as endocrine disruptors.

Some strategic elements to tackle plastic waste in the environment already exist in present waste legislation. The Waste Framework Directive (2008/98/EC) focuses on elements such as life cycle thinking, waste prevention over waste operations, extended producer responsibility, product design, resource efficiency and resource conservation. Moreover, the 2011 Roadmap to a Resource Efficient Europe and the7th Environmental Action Plan, proposed by the Commission in 2012 and currently examined by the European Parliament and the Council, develop the reflection further to consider an EU-wide quantitative reduction target for marine litter.

For more information:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

See also: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Posted in: EU Politik, Miljødebat

Leave a Comment (0) →

Knud Andersen om klima, fiskeri… og Lars Løkkes (manglende) realisme

Levende Havs formand Knud Andersen deltog søndag den 16. december 2012 i et radioprogram på Radio24syv om bl.a. klimaforandringer og fiskeri.

Interviewet tager udgangspunkt i en analyse af Lars Løkke Rasmussens tale om “idealistisk realisme” på Venstres landsmøde i november – og giver en lidt mere ambitiøs fortolkning af, hvad dette udtryk kan betyde.

Hør interviewet ved at trykke på dette link.

 

Posted in: DK Politik 2012, Miljødebat 2012

Leave a Comment (0) →

Trawlfiskeri i dybhavet omformer havbunden

Trawlfiskeri på det dybe hav udjævner kløfterne på den kontinentale skråning og får de marine bjergsider til at ligne pløjede marker og ændrer dermed levestederne for dybhavets levende organismer. Denne proces påvirker dybhavet på linie med jordskred og storme, og virker som en fræser, der kører på bunden af dybhavet – ifølge en rapport, som er offentliggjort i dag (5. sep. 2012) i det videnskabelige tidsskrift ”Nature”

Link til rapporten:

http://dx.doi.org/10.1038/nature11410

Link til artikel om rapporten:

http://www.nature.com/news/fish-trawling-reshapes-deep-sea-canyons-1.11356

Posted in: Dagens Nyheder, Miljødebat, Miljødebat 2012, Nyheder

Leave a Comment (0) →

M/S Anton på farten

M/S Anton på farten. Oktober 2006

Mandag den 2/10 stævnede M/S Anton ud fra Bønnerup Havn på Nord Djursland med kurs mod Storebælt, Kerteminde og derfra mod syd ud af Storebælt efter besøg på, Langeland og syd om Sjælland, via Klintholm mod Rødvig hvor Levende Hav lørdag den 7/10 møder foreningen “Frie Bønder – Levende Land”.

Dette møde mellem hav og land har været aftalt i lang tid og i Levende Hav er vi meget glade for, at vi nu skal møde repræsentanter for et landbrug som vi har den største respekt for.

Det håndværksstyrede fiskeri og det traditionelle landbrug har meget tilfælles. En fælles og meget lang historie og i dag tilhører de gruppen af små og mindre fødevareproducenter som ikke skal, eller rettere sagt behøver at opfinde nye begreber, for at være det de er, nemlig gode og fornuftige fødevareproducenter af natur.

Mødet skal også bruges til samling om en fælles udtalelse, et manifest til støtte for det traditionelle fiskeri og landbrug. Med dette manifest slår vi fast at den gode fødevareproduktion ikke behøver at være hverken industrielt eller kamufleret af begreber som “økologi”. Vi støtter helt og fuldt op om økologien og vi kan også leve med den fornuftige industrielle landbrugs og fiskeriproduktion.

Men der er noget helt ravruskende galt med den politik som styrer fødevareproduktionen, når den som den gør i dag, støtter og tillader udviklingen af et en industriel fødevareproduktion på bekostning af de traditionelle drifts og fangstformer.

Kapitaliseringen af mælke- og fiskekvoter er udmærkede eksempler på hvorledes den kapitaltunge industrielle produktion umuliggør de mindre og mere traditionelle produktionsformer og fangster.

Link til Frie Bønder – Levende Land:  http://www.levende-land.dk/

Posted in: Miljødebat, Miljødebat 2006

Leave a Comment (0) →

Asyldebat på Fort Europa

Konference på Flakfortet

Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 12.00-17.30
Afgang fra Nyhavn 71 kl. 12.00

Vi sætter fokus på EU’s asylpolitik i unikke rammer. Hvordan fungerer asylpolitikken, hvordan ser fremtiden ud og hvad er Danmarks rolle.
Mød eksperter og asylansøgere, oplev Flygtningsskibet Anton med Jens Galschiøts 70 bronzefigurer og sejltur til det smukke Flakfortet 40 min. sejlads ud for Kbh.
Den fælles asylpolitik skal være på plads ved udgangen af 2012, men EU’s lande er kastet ud i en dyb uenighed om den fælles politik overfor flygtninge og immigranter.
Konferencen giver dig et indblik i, hvad EU’s flygtningepolitik grundlæggende er. Vi sætter spot på flygtninges reelle møde med asylsystemet, Dublinforordningens aftaler om tilbagesendelse af flygtninge til første ansøgerland, Schengensamarbejdet om åbne grænser, fremtidsperspektiverne for den fælles asylpolitik og det danske retsforbeholds betydning.
Mød blandt andre Morten Goll fra Trampolinhuset, Dorte Smed fra Dansk Flygtningehjælp og Rens Van Munster fra DIIS og hør deres bud på, hvad EU gør og burde gøre for at skabe et sikrere Europa og en velfungerende håndtering af flygtningeproblematikkerne.
Hvordan skal arbejdsdelingen og magtfordelingen være mellem EU og medlemslandene? Er det den rigtige prioritering af midlerne, at EU bruger milliarder af kroner på grænsebevogtningen i Frontex og på flygtningelejre i Ukraine og Nordafrika? Det endelige program offentliggøres snarest. Konferencen er den første af flere debatter om EU’s flygtningepolitik og det danske retsforbehold. Flygtningeskibet Anton, med Jens Galschiøts 70 bronzefigurer af bådflygtninge om bord, sejler debatten videre til Folkemødet på Bornholm og vi afrunder med et debatmøde i Aarhus den 20. juni.
Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Oplysningsforbundet DEO, Dagbladet Information, Flygtningeskibet Anton, Magasinet rØST, Trampolinhuset og Dansk Flygtningehjælp.

Deltagelse:

200 kr. inkl. transport, sandwich ombord på båden samt kaffe, frugt og kage.
150 kr. for studerende og medlemmer af DEO. Ved oplysning af medlemsnummer/abonnementsnummer på Information eller Dansk Flygtningehjælp er prisen også 150 kr.
Vi vil bede dig betale for tilmeldingen via Girokortet du får tilsendt. Det giver kortere ventetid når vi skal ombord på båden.
Båden afgår fra Kajen ud fra Nyhavn 71 med M/S Langø kl. 12.00. Du bedes ankomme senest 15 minutterfør afgang af hensyn til indskrivning m.m.

Program

12.00 Afgang fra Nyhavn med M/S Langø
12.40 Ankomst til Flakfortet.
13.00 Velkomst ved arrangørerne: Ved arrangør Signe Pejstrup, DEO og ordstyrer Rasmus N. Sørensen, DEO.
13.15 Thomas Vom Braucke, souschef ved Justitsministieriet: Arbejder til daglig med EU’s asylpolitik og kan give os et overblik. Han forklarer lovgivningen og asylsystemets sammenhæng for EU og Danmark – hvordan er det nu, hvor langt er vi fra en fælles europæiske asylpolitik.
13.45 Morten Goll fra Trampolinhuset: Fortæller om husets arbejde og grundlæggende etik. Han modstiller dette til den generelle retorik i asyldebatten. Han giver en kort samlet fortælling om asylansøgerens
vej til og igennem Europa, og de forhindringer asylansøgeren støder på, set fra asylansøgerens perspektiv. Han fremlægger desuden Trampolinhusets bud på en ny asylpolitik.
14.15 Pause med kaffe, kage og frugt, med mulighed for at få en snak med de andre deltagere og oplægsholdere.
14.40 Rens Van Munster, seniorforsker DIIS: Fortæller historisk om udviklingen af grænsekontrollen i EU og konsekvenserne ved at anskue migration som et europæisk sikkerhedsspørgsmål, retorisk og politisk.
15.25 Dorte Smed, Specialkonsulent ved Dansk Flygtningehjælp: Vil tale om hvilke konsekvenser EU’s og Danmarks asylpolitik har for flygtninge. Fokus vil være på de elementer i asylpolitikken, der medvirker til at flygtninge ikke altid får den beskyttelse, som de har behov for og ret til.
16.10 Afslutning: Afslutning og præsentation af de kommende arrangementer.
16.20 Gåtur på fortet: Med mulighed for uddybende spørgsmål og spadseretur på fortet.
16.50 Afsejling: På hjemturen vil der være mulighed for at fortsætte snakken med oplægsholdere og asylansøgere.
17.30 Ankomst retur til Nyhavn.

Posted in: Miljødebat, Miljødebat 2012

Leave a Comment (0) →

Ny bog: Modvækst – en omstilling til fremtiden.

Modvækst – en omstilling til fremtiden

Køb bogen, se filmen, tage stilling til fremtiden

Modvækst – omstilling til fremtiden er en højaktuel bog, som midt i en finanskrise og op til et forestående valg rummer 15 danske debattørers ydmyge, håbefulde, radikale og dybt kontroversielle bud på, hvordan vi tager fat på at omstille samfundet til nutidens og fremtidens krav.

PÅ Facebook: http://da-dk.facebook.com/pages/NOAH-MODV%C3%86KST/238635212826494

Se filmen her: http://vimeo.com/couchmode/user5221722/videos/sort:date/28593148

Bogens hjemmeside: http://www.modvaekst.dk/omstilling/

 

modvaekst

 

Posted in: Miljødebat, Miljødebat 2011

Leave a Comment (0) →
Page 2 of 5 12345