Levende Hav

Algeeksplosion.

”Jeg har aldrig set noget lignende” siger Leif Hansen, fiskerskipper og formand for Grenå Fiskeriforening, i dag. Han ligger og fisker (snurrer) øst nordøst for øen Hjelm ud for Djursland. ”Algerne opfører sig helt anderledes end vi tidligere har set, de ligger i tykke tæpper så langt øjet rækker og mellem tæpperne er der krystalklart vand”. ”Hele Kattegat ser sådan ud og kommer der ikke en orkan på rette tid, vil vi i oktober opleve det værste iltsvind nogensinde. ”De snakker om Mariager Fjord og hvad de vil gøre for fjorden, men det er livet i alle de indre danske farvande der er på spil” fortsætter Leif Hansen. ”Men os fiskere der lever af fisken i havet er der ingen der tager alvorligt længere. Havet er der jo, der dør en hund engang imellem, nå ja, men så tager vi det med og går ikke i vandet så længe det står på”.

Leif Hansen har uhyggelig ret, der er ikke meget politik i havmiljøet.

Tirsdag den 29/8 havde Folketingets miljøudvalg kaldt miljøminister Conni Hedegaard i åbent samråd om alger og iltsvind. Ministeren talte længe under det overordnede ”Iltsvind har vi haft i 100 år. Det har taget til i omfang de sidste 20 år, men vi har sat ind og vi er på rette vej. Alle kurver peger i den rigtige retning, så vi må væbne os med lidt tålmodighed”.

Og ministeren oplyste, at der nu afsættes 700 mio. kroner på den kommende finanslov til våde enge og andet til støtte for vandmiljøet. Så ”der var ikke noget at komme efter”, vi må have lidt tålmodighed. Ministerens nye lovforslag ”Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug” vil afhjælpe mange af de uløste problemer, påstod ministeren.

Danmarks Naturfredningsforening, har netop sendt et meget omfattende høringssvar og DN er meget kritiske. Ikke på et eneste af de mange områder som lovene omfatter, ser DN forbedringer, tværtimod. DN mener, at lovforslaget er en lempelse i forhold til den måde amterne regulerer i dag. Så det ser bestemt ikke godt ud i dag, for vi formoder at DN ved hvad de har med at gøre i denne sag.

Men det fik ikke udvalgsmedlemmerne op på stolene. De stillede spørgsmål som ministeren uden problemer fik anbragt under tålmodighedsargumentet. De spurgte til penge og tidsfrister osv. men ministeren, kunne de hverken hugge eller stikke i. Så efter en time under miljøudvalgets dagsorden, dvs. og nåde og barmhjertighed, så ministeren kun mere frisk ud, end da hun kom.

Skipper Leif Hansen og de andre fiskere i de indre farvande har ret. Der er ingen politisk interesse i havmiljø og fiskeri, der kun interesse i planerne for havmiljøet. Planer og flere planer og fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser får man alt, blot man betaler. Der laves planer, de samstemmes med amter og andre og mange tusinder af embedsmænd og kvinder og ligeså mange eksperter tænker, studerer, kommenterer, kontrollerer, måler og vejer de mange planer.

Siden 1980’erne er den offentlige virksomhed ”Miljøforvaltningen” med dets mange afdelinger, herunder ”iltsvindsafdelingen” vokset i takt med algerne. Virksomhedens nu tusinder og atter tusinder af højtuddannede og højtlønnede medarbejdere, spredt ud over hele landet, siger de er sat til for at beskytte naturen. Men de facto bestrider de en eneste opgave: At udarbejde planer og forvalte planer, med det formål, at legitimere udnyttelsen af naturen til den yderste grænse.

Vandmiljøplanerne startede efter flere års omfattende iltsvind under trykket fra 10 mio. svin. Nu er der 25 mio. svin og vi skal væbne os med tålmodighed – for kurverne gå den rette vej.

Leif Hansen har ret – den politiske interesse for havet og livet i havet kan ligge på et meget lille sted.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 30/8 2006

Posted in: Miljødebat, Miljødebat 2006

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment