Levende Hav

Tanker om tungmetaller og grindedrab

Tanker omkring grindedrab, kviksølv, kulkraftværker, liv og død.

Grindehval

Grindehval

Jeg har en dansk-færøsk baggrund. Jeg har som barn og ung mange gange deltaget i grindedrab. Min af mig forgudede og nu for længst afdøde onkel, Arni á Rogvi, var i øvrigt grindeformand.

I aftes hørte jeg i Radioens ”Orientering”, at nu bør det være slut med grindedrab. Denne gang er det ikke, fordi folk udenfor Færøerne væmmes ved de åbenlyse drap af dyr, men fordi disse havets fantastiske, højtudviklede, meget sociale havpattedyr er så opfyldt med kviksølv, at det er uforsvarligt at æde dem. Landslægen Debes Joensen og arbejdsmedicineren Hans Wheie kunne ikke forsvare at lade stå til. De har jo et sundhedsmæssigt ansvar for den færøske befolkning.

Der har været mange angreb på den færøske grindefangst gennem de sidste årtier på en for mig temmelig hyklerisk baggrund. Man har fokuseret på dødsøjeblikket for de stakkels hvaler, men ingen af disse organisationer har bekymret sig om disse hvalers liv. De kom sejlende fra det dengang ekstremt forurenende Storbritannien og allerede dengang var det tilgængelig viden, at tungmetalbelastningen af disse dyr var problematisk. Når mennesker lider ved tungmetalforgiftning, så var det logisk set oplagt, at et pattedyr højt i fødekæden, som grinden, også har lidt gennem livet. Men ingen af disse organisationer rettede skytset mod forurenerne, hvor de selv kom fra.

Men nu er kampen slut! De to læger mener, at det er Verdens kulkraftværker, som i dag har hovedansvaret for havenes kviksølvforurening. Igen er det vor industrialiserede livsform, som er på tværs af livet, der leves, hvilket vi mennesker forbigår, mens vi fokuserer på den synlige død.

Foran os har vi mennesker, sammen med de dyr og planter vi her på kloden bor med, åbenbart store lidelser foran os. For enhver, som følger blot almindeligt med i hvad der foregår omkring os, er det åbenbart, at vi styrer ind i en katastrofe, som synes ufattelig. Den er begyndt så småt. Vore børn vil lide under den og vore børnebørn vil få et helvede, hvis vore ledere ikke formår omgående at ”lægge roret i borde” og styre således, at vi ikke rammer frontalt, men nøjes med at skure op ad isbjerget.

De samme kulkraftværker, som ødelægger livet for grindehvalerne, er også i gang med at ødelægge livet for os alle. De er fredede i langt højere grad end hvalerne. Der må endda også gerne komme flere af dem, og de må gerne bygges af det danske, statsejede DONG og i øvrigt også af det i Danmark opererende Vattenfall. Vore politikere er slappe og ufatteligt uansvarlige. Det viste klimamødet i Poznan.

Kulkraftværkerne dræber vore børn og Verdens børn. Så må de vel stoppes. Det er logisk. Og har vi så ikke ret til at blokere for disse værkers input og output? Når nu Verdens ledere ikke lever op til deres ansvar.

Knud Andersen
formand
Levende Hav, dec. 2008

Posted in: Miljødebat, Miljødebat 2008

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment