Levende Hav

Støt Anton

Støt Kutter Anton i arbejdet for et levende hav og et bedre og mere skånsomt fiskeri.

Miljøkutter Anton

Det lyder stort for et lille fartøj (dansk 20 tons kutter fra 1948) men ”Anton” har faktisk i mange år deltaget i projekter angående hav og fiskeri. Vi gør en forskel og agter at vedblive, så længe vi kan holde skruen i vandet. I 2016 og 2017 sættes Anton ind i tre af Levende Havs projekter:

– Bedre jomfruhummer
– Sejladser med Anton som flygtningebåd, med 70 skulpturer af Jens Galschiøt
– Sejlads til Folkemødet på Bornholm, hvor Anton er rammen om diskussioner om retfærdigt og naturskånsomt fiskeri.

Derudover deltager Anton løbende i oplysningsarbejde om havmiljø, fattige kystfiskeres ret til deres egne naturressourcer og forebyggelse af klimaforandringerne.

Vi skal bruge omkring 100.000 kroner om året til udgifter i forbindelse med driften og vedligeholdelsen af det bevaringsværdige skib: Havnepenge, forsikringer, redningsudstyr, reparationer med videre.Meet-Babes.com Omkring 50.000 doneres af støttekredsen ”Kutter Antons Venner”, og vi håber også at rejse mindst 50.000 kroner via denne kampagne.

Vores store projekt i 2016 og 2017 er et projekt angående et bedre fiskeri efter jomfruhummer. Jomfruhummerfiskeri drives p.t. med bundslæbende redskaber, stort energiforbrug og stort udsmid af bifangst. Vores projekt går ud på intet mindre end at omstille dette fiskeri til fiskeri med hummertejne – et fiskeri, der er absolut naturskånsomt og har et lavt energiforbrug. Projektet vil i øvrigt sikre danske arbejdspladser, når store dele af Kattegat efter planen bliver fredet som følge af et EU-direktiv.

Jomfruhummerprojektet er delvist finansieret af Miljøstyrelsens pulje for Grønne Ildsjæle, men kan kun realiseres med medfinansiering.

Her er chancen for at blive del af et fællesskab omkring en kutter, der siden 1978 har kæmpet for havmiljøet og kystfiskeres rettigheder. Du kan være med, og det håber vi, du vil.

Skipper Knud Andersen

Her kan du støtte Anton

 

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (1) ↓

0 Comments

Leave a Comment