Levende Hav

Rapport om Kystfiskeri i den tredje verden

Kystfiskeriet viser vejen for et bæredygtigt fiskeri

I dag importerer EU 60% af de maritime fødevarer, der fortæres af en befolkning på en befolkning på mere end 500 millioner. For et par årtier siden kunne den europæiske fiskerflåde forsyne det europæiske marked med tilstrækkelige mængder fisk. Der er flere årsagerne til, at det ikke længere er tilfældet, men den væsentligste er overfiskning af bestandene. Jagten på fiskeproteiner fortsætter nu i den tredje verdens havområder, hvor bl.a. store europæiske trawlere er med til at ødelægge fangstmulighederne for kystfiskerne i den tredje verden. Læs mere om mulighederne for kystfiskeriet i: ”Small-scale fisheries showing the way forward” med et resume på dansk.

http://levendehav.dk/wp-content/uploads/small-scale-fisheries-LLH-rapport.pdf

Posted in: DK Politik 2012, Kystfiskeri

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment