Levende Hav

Er det “Altaire” som er på spil igen?

Så er “Altaire” på spil igen. 1. juni 2005

– Se billeder nederst på siden

Fishing News beretter i dag, at “Altaire” kan fange mange blåhvilling. Nedenstående billede viser en trawlpose, med hvad der vurderes til ca. 500 tons blåhvilling. Det er rigtig mange fisk og det foregik tilbage i 1990!. Siden er fiskeriet efter blåhvilling kun vokset og i dag foregår dette dybt alvorlige rovfiskeri, på den vigtigste atlantiske fiskeart, helt ude af kontrol og hinsides al fornuft.

Fartøjer med navnet “Altaire har en blakket historie. De nuværende ejere af LK 429 Altaire er under anklage for, at i 2000 og 2001 at have landet mere end 7000 tons ulovlige sild og makrel i Danmark!! Det er også ufattelige mange fisk og penge. 38 mil danske kroner har de hentet ulovligt i Danmark, i Danmark hvor ministeren ellers bryster sig af, at have den bedste fiskerikontrol i EU!!!

Hvad foregår der egentlig i denne industrialiserede verden af fiskeriet? Ja først skal vi gøre os krystalklart, at det industrialiserede fiskeri er under hastig afvikling. Ikke fordi de ansvarlige ministre, politikere, embedsmænd og kvinder eller fiskere, opfører sig ansvarligt, tværtimod. Det er under afvikling i sig selv, det er ved at udrydde sig selv – det er ved at begå kollektivt selvmord. Det kunne alle leve med, hvis dette uansvarlige, ja til tider idiotiske fiskeri, kunne forsvinde, uden at tage det det gode og ansvarlige fiskeri med sig i dybet, men det ser ikke ud til at blive tilfældet.

Det røde fartøj som I ser her, er det helt nye Altaire og fartøjer af den slags, har de uansvarlige givet deres egne omsættelige kvoter “IOK”. Det samme har de danske fartøjer som fanger sild og makrel og nu vil de store som fanger torsk og rødspætter selvfølgelig også have IOK, hvorfor, fordi de så bliver rigere og rigere. Sådanne kvote ejere kan opføre sig som de vil, de kan sælge til hvem de vil og det besvarer et af de spørgsmål som alle stiller sig – hvorfor kan disse fiskere give 7-23 kr. for et kg sild eller makrel som svømmer ude i havet, når den sild og makrel de lander kun koster 3-7 kr.? Det kan de selvfølgelig, fordi de med IOK sætter sig uden for kontrollen. De kan gøre hvad de vil uden den store risiko for at blive opdaget. Skotske fartøjer som Altaire lander deres ulovligheder i Danmark og danske fartøjer lander deres ulovligheder i Skotland – så bliver alle tilfredse.

Var det nu sådan, at den danske minister pålagde sig selv og sin fiskerikontrol, et medansvar for EU’s fælles fiskeripolitik, så ville kontrollen selvfølgelig kontakte sine kollegaer i Skotland når et fartøj som Altaire lander i Danmark. Men sådan skal det selvfølgelig ikke være, for det giver jo også problemer for de danske fartøjer osv.

Mon det er et af de problemer som EU’s nye fiskerikontrol agentur i Vigo Spanien vil løse – det må vi høre dem om.

 

Posted in: EU Politik, EU Politik 2005

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment