Levende Hav

EU kommissionen vil have et bæredygtigt fiskeri – siger de!

EU kommissionen har netop udsendt hvad de kalder en ”kommunikation”, i denne kan man læse, at EU kommissionen nu mener, at der bør indføres et bæredygtigt fiskeri i EU, og den udviklingen vil kommissionen godt hjælpe på vej.

Det er tankevækkende læsning.

Læseren skal forestille sig, at han/hun befinder sig i EU for mere end 20 år siden. På dette tidspunkt i historien er det så småt ved at gå op for folk, at fiskeriet er lidt for voldsomt. Og i Norge på samme tid er Brundtland ved at få styr på sit bæredygtighedsprojekt osv.

Og det er denne historiske kontekst, at EU kommissionen nu siger til sig selv og andre, at fiskeriet bør være bæredygtigt og dertil introducerer de MSY ”Maximum sustainable yield” som et udtryk for, hvor mange fisk naturen og fiskerne kan tage ud af en bestand, uden at skade denne bestands reproduktions potentiale.

Det er yderst og meget tankevækkende.

For det er udsendt i går og vi skriver altså 2006 ikke 1985. Og i 2006 ved ethvert skolebarn i EU, at EU fiskeriet ikke er bæredygtigt og det har de vidst i mange år. De samme børn ved også at EU har forsøgt – uden held – men dog forsøgt, at få et mere bæredygtigt fiskeri i EU.

Hvad er det så lige EU kommissionen har gang i med denne kommunikation til omverden?

Et formål kunne være, at EU viser omverden, at EU skam tager Johannesburg mødets vedtagelse for et globalt bæredygtigt fiskeri inden 2015, meget alvorligt. Og det er den meste nærliggende grund også fordi kommunikationen ofte henviser til netop denne vedtagelse på Verdens topmødet i Johannesburg i 2002.

Derfor siger EU Kommissionen nu: Fiskeriet er ikke bæredygtigt, det hænger sammen med fortidens fejltagelser, hvor der der er blevet fanget alt for mange fisk. Det bør vi holde op med og det vil EU kommissionen hjælpe fiskerne med og dertil får fiskerne så dette helt nye MSY forvaltnings instrument.

Der er sikkert mange forklaringer på denne kommunikation. Men mon ikke der over dem alle ligger, at EU kommissionen har betalt et EU konsulentfirma en formue for at skrive det vrøvl.

Og nu og herfra starter en ny tid hvor alle kan være med, dvs. alle dem som betjener sig af konsulenter og andet højtuddannet godtfolk. For nu har vi et fælles sprog og forståelse og lad os så komme i gang med at få brugt de 36 mia. kroner som EU afsætter til fiskeriet i 2007 – 2013.

Fiskerne og den sunde fornuft – når ja, de må lære det, må de.

Tavshed og lammelse breder sig – og det var vel også formålet!

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand juli 2006

For de interesserede, fortsæt på denne kurs http://ec.europa.eu/comm/fisheries/news_corner/press/inf06_39_en.htm

Posted in: EU Politik, EU Politik 2006

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment