Levende Hav

Ross Finnie to Fishing News: Warming “not cause of falling cod stock”

Mandag den 29. marts 2005

Den skotske fiskeriminister til Fishing News: Det er ikke den globale opvarmning, men fiskeriet som er skyld i at torsken forsvinder fra Nordsøen.

I 2004 var fiskeriets organisationer, videnskaben og politikerne ved at blive enige om, at opvarmningen af Nordsøen er årsagen til, at torsken forsvinder fra Nordsøen. Torsken trækker længere og længere mod nord lød det samstemmende.

Det er måske ikke så overraskende at fiskeriets organisationer og de ansvarlige politikere har sympati for ovenstående påstande, da det jo fritager dem jo for ansvaret. Videnskabens rolle i sagen hænger sikkert mere sammen med nye forskningsområder, nye videnskabelige usikkerheder, er jo den energi videnskaben lever af.

Torskens forsvinden pga. af opvarmningen af Nordsøen er kun påstande. De eneste argumenter man har gjort brug af, er de hvert år faldende fangster og de målbart stigende hav temperaturer.

Nu sætter den skotske fiskeriminister Ross Finnie et stort spørgsmålstegn ved de påstande. Han sætter ikke spørgsmålstegn ved, at havet er blevet varmere, eller at fangsterne falder. Men han stiller velargumenterede spørgsmålstegn ved, at der er en sammenhæng mellem opvarmningen og de faldende bestande.

Mht. opvarmningen af den sydlige Nordsø og torskens påståede forsvinden mod nord, er Ross Finnies argument, at den nordlige del af Nordsøen er varmere om vinteren, end den sydlige, og derfor burde torsken trække mod syd. Mht. opvarmningens påvirkninger af planktonmassen og dens sammensætning og deraf følgende negative konsekvenser for torskelarverne, er det Ross Finnies argument, at havet er fuldt af plankton og at silden, som æder plankton meget længere end torsken, ikke har fået problemer med opvarmningen, tværtimod.

Ross Finnie er sammen med den britiske fiskeriminister Ben Bradshaw, fiskeriministre i en af EU’s store fiskerinationer. Herfra er man åbenbart klar til at tage det fiskeripolitiske ansvar for, at torsken er forsvundet fra Nordsøen – hvad siger den danske minister?

Ferring Strand

29. marts 2005

From Fishing News 25 March 2005

Posted in: EU Politik, EU Politik 2005

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment