Levende Hav

Verdensnaturfonden på forkert kurs – igen


WWF Verdensnaturfonden og det multinationale selskab UNILEVER har sammen fået udviklet et koncept for miljøcertificering af fisk og fiskeri. Dette koncept afleverede de efterfølgende i 1996 til MSC Marine Steward Council, et kommercielt drevet konsulentfirma.

MSC certificerer fiskebestande, dvs. at interesserede, mod betaling forstås, kan få undersøgt sig selv med det mål at få et miljømærke for fisk fanget i et afgrænset havområde. Det kunne være et firma, en industri som fanger og forarbejder torsk fra Barentshavet, og som har den kapital der er nødvendig, der kan markedsføre sig under mærket.

Det store krav fra MSC er at bestanden af torsk i dette hav (område) er bæredygtig og det afgør biologerne. Derefter undersøger MSC firmaets fiskeri og hvad der ellers forgår og hvis alle processer i denne industri lever op til MSC kriterierne, kan firmaet få mærket og derefter levere fisk til de supermarkeder som WWF og Greenpeace har presset til at forhandle MSC mærket fisk.

Kan vi som forbruger og politiske beslutningstagere have tillid til en sådan certificering? Svaret er nej. Det er alt for tilfældigt. Den biologiske vurdering af en givet bestand i et afgrænset område bygger i al væsentlig grad på hvad der landes af fisk. Det erkender alle ansvarlige biologer, dvs. at værdien af den biologiske rådgivning også hænger uløseligt sammen med troværdige fiskere, der opgiver hvor meget de fanger af hvilke arter i hvilke farvande.

–         De der følger det globale fiskeri ved, at troværdige data fra fiskeriet er en mangelvare. Ergo er MSC certificeringen også en tilfældig størrelse.

Disse alvorlige mangler, troværdige data, ses tydeligt i en sag fra Barentshavet som kører lige nu i de norske medier. Her anklages WWF for at støtte det ulovlige fiskeri, fordi WWF ved, altså er helt klar over, eller i det mindste burde være klar over, hvem der fisker torsk i dette hav. Og derfor også ved, at troværdige data fra fiskeriet deroppe, simpelthen ikke findes.

Dertil siger WWF – nej vi støtter ikke det ulovlige fiskeri, vi har certificeret fiskebestande og ikke fiskerier. Men det er jo mildest talt noget vrøvl. Alle ved at der foregår et omfattende ulovligt fiskeri, dvs. at der fanges og landes langt flere torsk f.eks. end der registreres. Og alle ved at større og større mængder af torsken forarbejdes i Kina, hvor der selvsagt står sløjt til med den europæiske fiskerikontrols muligheder for at kontrollere hvor meget fisk der forarbejdes. Hvorfra ved WWF så at fiskeriet er bæredygtigt?

Det hænger ikke sammen, og WWF bør tage konsekvenserne af det og stoppe deres anbefalinger af MSC certificeret fisk.

 

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 30/11 2006

MSC kriterierne kan læse på denne link

http://www.msc.org/assets/docs/fishery_certification/MSCPrinciples&Criteria.doc

Posted in: EU Politik, EU Politik 2006

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment