Levende Hav

Levende Hav går ind i kampen mod planer om tre stærkt forurenende havdambrug i farvandene omkring Djursland

De tre planlagte havbrug vil forurene som en by med 90.000 mennesker. Fødevare- og Miljøminister Esben Lunde Larsen påstår, at der er “råderum” til en sådan ekstra belastning af havmiljøet, fordi de aktuelle vandmiljøplaner er opfyldt. Men, men, men: Har den danske befolkning brugt milliarder af skattekroner for at tilvejebringe et sundt havmiljø for, at et grådigt erhvervsliv skal spolere det igen? Og har ministeren taget hensyn til den nyligt vedtagne og skandaliserede “landbrugspakke”? Og endelig: Har ministeren taget hensyn til de menneskeskabte klimaforandringer? Bare en enkelt grads stigning i havtemperaturen får mulighederne for iltsvind og fiskedød til at øges betragteligt.

Læs Levende Havs kommentarer om emnet til pressen og politikerne.
studer planerne for:
Anholt Havbrug
Hjelm Havbrug

Posted in: Dagens Nyheder, Miljødebat 2016, Nyheder, Politik

Leave a Comment (7) ↓

7 Comments

 1. Lars Daugaard november 10, 2016

  Nej tak

  reply
 2. Kristian Krig november 10, 2016

  Stop det – for vore børns skyld

  reply
 3. Jens Christian Thomsen Petersen november 10, 2016

  Stop det

  reply
 4. Jens Christian Thomsen Petersen november 10, 2016

  Stop det gift

  reply
 5. Mathias Villiam Aamann-Christensen november 12, 2016

  Mod havbruget, så vandene vil forblive rene.

  reply
 6. Hemming november 15, 2016

  Nej, det vil ikke forurene som en by med 90.000 mennesker. Det vil forurene som URENSET spildevand fra en by i den størrelse.
  Det er noget helt, helt andet og meget, meget værre.

  Det er jo urenset gylle fra fisk, der ledes ud i havet, og ender på bunden.

  Prøv at offentliggøre hvor meget N, der bliver ledt ud fra projekterne.

  Prøv at overveje, hvor al fiskegyllen ender, hvis der er vestenvind, overfladevandet blæses mod v og bundvandet ender på stranden på Djursland.

  reply
 7. Hemming november 15, 2016

  I øvrigt er det ikke nitrat men N. Regner man de 400 tons N om til Nitrat bliver tallet meget større.

  reply

Leave a Comment