Levende Hav

Kystfiskeriet

Kystfiskeri

Kystfiskeriet spiller en central rolle i Levende Havs bestræbelser for forandring inden for fiskeriet. “Kystfiskeriet” er et af menneskets ældste erhverv. Kystfiskeriet foregår overalt på kloden og det er styret af en overordnet faktor – at fisken ude fra det dybe hav el. ocean kommer ind til kysten, hvor fiskerne i deres mindre fartøjer kan høste af denne naturressource. Det er lige så enkelt som der er storslået.

Men kystfiskeriet er under kraftig afvikling overalt. I Danmark og Europa af to væsentlige faktorer, forureningen af kystfarvandene og af det industrialiserede fiskeri, som fanger fisken, eller kvoterne, inden fisken kommer ind til kysten. Forureningen med organiske stoffer er ikke under kontrol, men det kan den komme hvis vi vil det. Forureningen med fremmestoffer skal også under kontrol, men her står vi mere magtesløse pga. at vi mangler viden om de enkelte stoffer og dets samspil med andre stoffer, konsekvenserne af denne forurening er ukendt for os i dag. Med introduktionen af fiskekvoter, fik kystfiskeriet endnu et stort problem – de store fartøjer opfisker kvoterne inden fisken kommer ind til kysten, så også den fælles fiskeriforvaltning i ex. EU er en trussel mod kystfiskeriet.

Det fiskeri som høster når ressourcen er der og klar til at blive fanget, er mere bæredygtigt målt på bestande og økonomi, end det industribestemte fiskeri som uanset vind og vejr, havbundens beskaffenhed, sæsoner, olieforbrug m.m. skal fange og levere fisk til en industri som ikke kan stå stille.

Mange mener at “tiden er løbet fra kystfiskeriet”, men de glemmer, at fiskeri er jagt på en begrænset naturressource. Det fiskeri vi har i dag, med store fartøjer som jager fisken overalt hele året rundt, er både økonomisk og ressourcemæssigt ubæredygtigt, det ved vi og med de hvert år færre og færre fisk, vil dette fiskeri også forsvinde. Om bestandene så bliver genoprettet er mere usikkert. Men vi ved i dag, at i kølvandet på det ubæredygtige fiskeri vi har fået bygget op efter krigen, ligger vragene efter det fornuftige og skånsomme fiskeri som er blevet ødelagt.

Når Levende Hav kæmper for at bevare kystfiskeriet så hænger det først og fremmest sammen med den biologiske situation i havet og de nedfiskede bestande, der skal mere bæredygtighed og skånsomhed ind i fiskeriet, og den form for fiskeri bedriver kystfiskerne. Men vi kæmper også for kystfiskeriet selv. For forsvinder kystfiskeriet, så bliver det svært for borgerne at få indsigt i fiskeriet og dermed kan der ikke længere sættes spørgsmålstegn ved det naturødelæggende og højt industrialiserede fiskeri som er ved at udrydde verdenshavene for fisk. Vi vil altså have mere kystfiskeri, fordi dette fiskeri høster skånsomt og når ressourcerne er til rådighed. Og kystfiskeriet kan meget bedre end det industrialiserede fiskeri levere fisken som ferskvare. Og da kystfiskeriet ikke er så kapital- og energikrævende er det også mere fleksibelt. Og så er det også kystfiskerne som med rette kan stille krav til os, landbrug og industri om at stoppe med forureningen af vore kyster til skade for de naturressourcer og de farvande kystfiskerne lever af.

Bemærk: Fra slutningen af 2006 indstillede Levende Havs sit direkte fokus på det danske kystfiskeri og dets politik. Beslutningen blev taget i erkendelsen af, at efter at VK regeringen med støtte fra O besluttede at dansk fiskeri skulle reguleres vha. omsættelige kvoter og rettigheder, var det nyttesløst med en egentlig indsats til fordel for at få skabt bedre forhold for de danske kystfiskere. For med FKA reguleringen fik alle ejere af fiskefartøjer ejendomsretten over kvoter og rettigheder og denne form form for fiskeriforvaltning vil sætte dagsorden i hele fiskeriet. Så siden 2006 har Levende Hav forsøgt at sætte hele fiskeriforvaltningen til debat, den kan man følge på denne SIDE. Og den debat starter i december 2006 med en pressemeddelelse som kan læses HER. og fortsætter på hjemmesiden Dansk Fiskeri

Posted in: Kystfiskeri, Projekter

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment