Levende Hav

Archive for Nyheder

Fra fiskerihavnen og markedet i Chennai

Billeder fra fiskerihavnen og markedet i Chennai

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Tamil Nadus fremtidige fiskere?

Billeder fra Tamil Nadu

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Levende Havs formand i “fisker til fisker dialog”

Billeder fra Tamil Nadu, Levende Havs formand i “Fisker til fisker dialog”.

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Tamil Nadu

Billeder fra Tamil Nadu.

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

EU kommer fiskerne til hjælp – Information

EU kommer fiskerne til hjælp!!!

Udsendt december 1999 i Information

“EU kommer fiskerne til hjælp” lyder en analyse lørdag den 18. december i Information. Den tager afsæt i de seneste fiskeriaftaler i EU, som endte med store nedskæringer i kvoterne. EU kommer nu fiskerne til hjælp fordi disse aftaler tager ansvaret for, at bestandene er fisket ned på et historisk lavpunkt. Fødevareministeren mener at nedskæringerne er nødvendige af hensyn til et bæredygtigt fiskeri, vi har en alt for stor flåde, mener ministeren.

Men fiskebestandenes elendige forfatning har ingen sammenhæng med flådens størrelse, men hænger direkte sammen med et ubehjælpsomt forsøg på at forvalte fisken, hvor han burde havde forvaltet det udøvende fiskeri. Hvis ministeren stadig mener, at et bæredygtigt fiskeri kan måles på fiskefartøjernes antal og størrelse, eller på antallet af fiskere for den sags skyld, så ved han enten ikke hvad han taler om eller også er spørgsmålet ham ligegyldig – et bæredygtigt fiskeri måles udelukkende på hvordan et sådant fiskeri bedrives i forhold til havets økosystem og havets ressourcer. Vi har altså ikke for mange fartøjer, tværtimod, vi har et naturødelæggende fiskeri koncentreret på alt for få fartøjer.

Det er ikke fiskeriet, men den fiskeripolitiske og økonomisk styrede udvikling de seneste 25 år der har ødelagt havets økosystem og de ødelæggelser er langt alvorligere for fiskebestandene end fiskernes høst på bestandene – det er problemet i en nøddeskal. Når ministeren taler om et bæredygtigt fiskeri, taler han alene om et økonomisk bæredygtigt fiskeri, dvs. at fiskerne skal tjene penge. Er der få fisk, så må fiskerne ved hjælp af alle mulige og umulige politiske initiativer og støtte, se at få udryddet hinanden, der er sandheden. Der er ikke ført noget som helst bevis for, at flåden er for stor, derimod er det nu igennem flere år, år efter år, blevet ført bevis for, at en offentlig støttet fiskeflåde – uden politisk ansvar for hvordan denne flåde bedriver sit fiskeri – medfører færre fisk på markedet.

Årsagen til de lave kvoter findes ikke i flådens størrelse, men i denne prioriterede rækkefølge:

1. Der fiskes alt for lavt i havets økosystem (havet støvsuges for de små fisk som først og fremmest er fødegrundlag for de kvote belagte konsumfisk).

2. Der fiskes med brutale og naturødelæggende redskaber (havets økosystem med stenrev, bunddyr osv. bliver ødelagt og fiskenes yngle- og beskyttelsespladser forsvinder).

3. Forureningen af de kystnære farvande (de kystnære farvande er ynglepladser for mange af de vigtigste konsum arter, og de havområder lider under forureningen med organiske og miljø fremmede stoffer.

 

Tager ministeren hånd om de 2 første faktorer, det er jo hans ansvar, vil denne styring, sammen med de store, men

nødvendige nedskæringer i kvoterne medføre, at der blive flere fisk til de fiskere som kan vente i de år det vil tage at få opbygget bestandene. Men fortsætter man alene med at skære i kvoterne vil nedskæringerne fortsætte indtil farvandene kun producere foderfisk til den hastigt voksende akvakultur. Men vil Fødevareministeren overhovedet føre en sådan fiskeripolitik.

Det ser ikke ud til det, for Henrik Dam Kristensen interesserer sig ikke for fiskeriet. Og han har fået lov til at være uinteresseret, alene fordi han er “noget så folkelig”, og det er denne forbandede folkelighed som udrydder det fornuftige fiskeri. Dette er ikke en kritik af hans mangel på fiskerifaglig viden – men at han mangler et varmt bankende hjerte for det erhverv han har fået ansvaret for, er en katastrofe for dansk fiskeri.

Men når en minister har 3 fag områder og han kun røgter det ene – fordi han er blevet tvunget til det af hans chef – så skal det gå galt, og det er så gået galt i fiskeriet. Jeg påstår, at Henrik Dam Kristensen ikke har lyst til at være fiskeriminister og derfor er fiskeriforvaltningen tydelig understimuleret og lovgivningen lider derunder. De folkevalgte, ikke mindst i udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, ligger også under for ministerens folkelighed, for ingen tør tage et åbent opgør med en minister som for nu at blive i det folkelige kan “sparke én i røven og få en undskyldning for det”.

Godt nytår til de fiskere som han har fået hugget op og til de fiskere som venter på det.

Kurt Bertelsen Christensen

Formand Landsforeningen Levende Hav

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Maskemål og bomtrawl, brev til fiskerikommissær Bonino 1997

Brev om maskemål og bomtrawl til fiskerikommissær Bonino 1997

 

Århus, November 4st, 1997

European Commission

rue de la Loi 200,

B-1049 Brussels

Secretary of the Cabinet

Commissionair Md. Bonino

 

Dear Madame

Thursday, October 30th, The European Ministers of fisheries adopted, against the Danish vote, the proposed amendment 10920/97 of the former Dutch chairmanship.

This letter does not aim at appealing the proposal as a unified whole, but we appeal the two specific adoptions of a minimum size limit of 22 cm for plaice, replacing the former minimum of 27 cm, and the extension of the beam trawl fishing in the Southern North sea, from 55 degrees North to 56 degrees North.

These two agreements will prove to have catastrophic consequences for the coastal fisheries along the West coast of Jutland. We already have serious problems with the beam trawling. This extremely influential fishing gear contributes significantly to the disappearance of the coastal fishing in Western Jutland. Further, the beam trawling is the main cause why the environmentally sensible ‘seinefishing’ is disappearing (today Denmark has 80 seine fishing vessels, twenty years ago there were 600. Every expert agrees that the seine fishing is the most environmentally friendly, professional fishing method that we have.

When the Danish fishermen claim that “this agreement is fatal” then that is true in a very literal sense for the coastal fishing. The only way to explain the proposal is as a trade-off, since we cannot see the coherence between the latest initiatives from the Commission “Proposal to assist small-scale coastal fishing” (97/C-216/30) and this amendment.

We are convinced, as can be read in the attached document, that the coastal fisheries need and deserve all the support that they can possibly get. Naturally, the small-scale fishing does not provide the largest turnover, but it contributes in valuable ways to the community. A contribution that will prove even more valuable in the future European fishing: the contribution of the coastal fisheries to the community is the high quality, daily catches of fish to local markets.

Further, the coastal fishery ensures the future of the many small fishing harbours in Europe. These two contributions, which the fishing at sea is not capable of providing, is the only possible route to an extended public and political understanding between the fishery and the surrounding societies.

The small-scale coastal fishery is, according to the conviction of the Landsforeningen Levende Hav (The Danish Society for a Living Sea), the only fishery that can create closer relations between the European fishermen – a fundamental condition for the future of an environmentally and socially sustainable European fishery.

The adoption of the amendment on October the 30th has been received with disbelief by the Danish coastal fishermen. The only hope for these fishermen is that the Danish Minister of Fisheries can persuade the commission to take up the negotiations concerning this proposal again. Therefore, we appeal to you Md. Bonino, together with the Fishery Commission to revive the negotiations.

We are always available to give more information about the coastal fishery, if the Commission needs it.

Yours Sincerely

Kurt Bertelsen Christensen

Chairman of Landsforeningen Levende Hav

Attached is our latest proposal to support and strengthen the coastal fishery.


Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Workshop i Tamil Nadu

Gruppernes konklusioner fremlægges

 

 

SNEHA’s leder, Jesu, skuer over SNEHA’s kontor i Nagapattinam.

 

 

SNEHA arbejder tæt sammen med “Samudra”, som simpelt hen betyder “havet”. Samudra står for det forrretningsmæssige på vegne af alle kooperativerne. Det vil sige, at de er indehavere af tilladelserne og lever op til andre bureaukratiske krav, som det ville være umuligt for de enkelte kvindekooperativer at tumle med.

På billedet ses den nuværende leder sammen med billedet af grundlæggeren.

 

 

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →
Page 9 of 9 «...56789